Language thai eng


สถิติผู้ชมเว็บไซต์ 

 

ลานนาคาเฟ่ ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา โดยการซื้อกาแฟอาราบิก้าที่มีคุณภาพสูง ผ่านโครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน (ITDP) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานกับชาวไทยภูเขาตั้งแต่ปี 1990

เป้าหมายของเราคือการเข้าถึงเกษตรกรที่ยากจนผ่านทาง ITDP โดยให้การฝึกอบรมที่เหมาะสมสนับสนุนต้นกล้ากาแฟอุปกรณ์การเกษตร และจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้ได้ซึ่งมาตรฐานที่สามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศ การซื้อ "โดยตรงจากฟาร์ม" ที่ปลูกกาแฟใต้ร่มไม้ในราคาที่ยุติธรรมจะมีส่วนช่วยทำให้ครอบครัวสามารถทำการเกษตรได้โดยยั่งยืน สร้างโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจ

 

โปรโมชั่นสุดพิเศษ
23 เมษายน 2013 | 11:23:21
view 3786
เกษตรกร
22 พฤษภาคม 2014 | 11:44:46

Lannacafe
08 กรกฎาคม 2016 | 15:11:38
คำอธิบายบทความของฉัน
อ่านต่อ ...